dr Joanna Tomaszewska

Radca prawny

Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony danych osobowych, nowych technologii, komunikacji elektronicznej. Doradza również w zakresie prawa mediów i reklamy, prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie praw autorskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla klientów polskich oraz zagranicznych grup kapitałowych w odniesieniu do projektów realizowanych w różnych sektorach gospodarki. Jest dedykowaną specjalistką w obszarze ochrony prywatności w Polsce i doradztwa z zagadnień przetwarzania danych osobowych w wymiarze paneuropejskim.

Opiniuje procesy biznesowe i rozwiązania informatyczne z perspektywy zgodności z przepisami ochrony danych osobowych, komunikacji elektronicznej, praw na dobrach niematerialnych. Ma praktykę w reprezentowaniu klientów w postępowaniach administracyjnych przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dzisiejszy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, PUODO), w tym w kontekście prowadzonych kontroli regulatora. Prowadzi programy compliance działalności biznesowej z perspektywy prawa ochrony danych osobowych (w tym zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, tj. RODO i przepisami sektorowymi). Sporządza i weryfikuje dokumentację wewnętrzną związaną z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polityki prywatności, procedury wewnętrzne i dokumentowania obowiązków wynikających z RODO pod kątem zasady oceny ryzyka i zasady rozliczalności.

Świadczy pomoc prawną w zakresie przepływów danych w grupie kapitałowej, w tym w relacji powierzenia danych, udostępniania danych i spełnienia wymogów transferowych do państw trzecich. Doradza na styku relacji ochrony danych osobowych i przepisów szczególnych, takich jak prawo pracy, ochrona danych w marketingu, kwestie konsumenckie, zamówienia publiczne, AML, tajemnice zawodowe, ochrona zdrowia. Monitoruje na bieżąco podejście PUODO oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych do różnych aspektów przetwarzania danych osobowych. Prowadzi dla przedsiębiorców sektorowe szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Joanna jest częstym prelegentem w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych i autorem publikacji branżowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych w tym zakresie.