Od dwudziestu lat współpracuje z magazynem "National Geographic", w którym opublikował 18. esejów fotograficznych, a od roku 1999 jest głównym konsultantem jego polskiej edycji. Uczy fotografii w Polsce, USA, Niemczech i we Włoszech.

Strona autorska: tomasztomaszewski.com

Zajmuje się fotografią prasową, publikował swoje zdjęcia zarówno w najważniejszych pismach polskich jak i w największych magazynach zagranicznych, między innymi:

  • "Stern"
  • "Paris Match"
  • "GEO, New York Times"
  • "Time, Fortune"
  • "Vogue"
  • "Die Zeit"
  • "Elle"
Wywiad z Tomaszem Tomaszewskim

Wydał kilka książek autorskich: "OSTATNI - Współcześni Żydzi Polscy" (tekst Małgorzata Niezabitowska), "W poszukiwaniu Ameryki" (tekst Małgorzata Niezabitowska), "Cyganie Polscy" (tekst Jerzy Ficowski), "W Centrum, Niezwykła Hiszpania", "Rzut Beretem" oraz ilustrował swoimi pracami kilkanaście prac zbiorowych. 

Autor wielu wystaw indywidualnych w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Japonii, Holandii, Włoszech, Irlandii, Niemczech, Polsce i na Madagaskarze. Laureat polskich oraz międzynarodowych nagród fotograficznych.

Wywiad z Tomaszem Tomaszewskim

Od dwudziestu lat współpracuje z magazynem "National Geographic", w którym opublikował 18. esejów fotograficznych, a od roku 1999 jest głównym konsultantem jego polskiej edycji. Uczy fotografii w Polsce, USA, Niemczech i we Włoszech.

Strona autorska: tomasztomaszewski.com