Opowiadanie historii obrazem – Warszawa, 3-4 grudnia 2011

Podczas warsztatów Tomasz Tomaszewski poruszył wiele aspektów związanych nie tyle z istotą fotografii jako medium, co z humanizmem i kondycją współczesnego świata. Dwa dni warsztatów zmusiły wszystkich do zadumy i bardziej świadomego spojrzenia na swoje „fotografowanie” i jego efekty końcowe.

fot. Michał Leja

Czytaj więcej