Piotr Chara

Fotografik, przyrodnik, regionalista.

Fotografik. Od 1992 roku, początkowo w formie reportażu z podróży po terenach górskich i podbiegunowych. Od 2002 roku główną inspiracją stał się świat dzikiej przyrody. „Fotograficzny poligon“ stanowią głównie mokradła dolnej Warty i Środkowego Nadodrza, od kilku lat są to także dzikie krańce Europy.

Autor kilkunastu tytułów, najważniejsze to: 

  • „Ujście Warty“ Gorzów 2014,
  • „Środkowe Nadodrze – Nieodkryte Piękno“ Nowa Sól 2013,
  • „Obrazy Przyrody” Gorzów 2011,
  • „Natura 2000 Ujście Warty“ wyd. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011; 
  • „Kostrzyn Nad Odrą – bastion historii i przyrody” - nagrodzony w 2009 roku Nagrodą Główną (Nagroda Magellana) na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. 

Członek honorowy Nikon Klub Polska. Uczestnik projektów fotograficznych: „Nikon Extremalnie”, „Szeroki Kadr”. 

Wywiad z Piotrem Charą

Audycja

Przeczytaj audycję z udziałem Piotra Chary w programie Janusza Weissa "Pasjonaci" w Programie 1. Polskiego Radia: Audycja

Przyrodnik zaangażowany w ochronę i popularyzację problematyki ochrony środowiska przyrodniczego, min. poprzez działania społeczne w zakresie ochrony czynnej stanowisk lęgowych ptaków błotnych w Dolinie Dolnej Odry. Koordynator długofalowego projektu pt. „Ochrona bioróżnorodności obszarów Natura 2000 Dolina Dolnej Odry“. 

Od 2006 roku realizuje międzynarodowy projekt popularyzujący biologię  i problematykę ochrony europejskich rybitw w ramach projektu „Rybitwy Europy - Podniebne Gracje”. Inicjator i autor wykładów o tematyce przyrodniczej adresowanych do różnorodnych grup społecznych: młodzieży, entuzjastów przyrody, myśliwych, turystów, itp. 

Regionalista zaangażowany w działania na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat przyrody i historii regionu Doliny Dolnej Warty. W uznaniu społecznej działalności edukacyjnej odznaczony honorowym medalem przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie. Współzałożyciel i prezes Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty, pozarządowej organizacji skupiającej entuzjastów regionu Ujścia Warty. Fundacja od 2007 roku realizuje wieloletnie projekty wspólnotowe UE o szerokim spektrum tematycznym: od działań związanych z ochroną przyrody po dystrybucję środków pomocowych na gospodarczy rozwój północno-zachodniej części woj. lubuskiego.

Gazeta Wyborcza

Ptaki Polski 2/2016

Salamandra 1/2018

 


 

Prowadzone
zajęcia